به نقل از صدیق نیوز : این نمایشگاه با کمک خیران و ۶۰ نفر از نیرو‌های داوطلب مردمی در حال آماده سازی است. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


این نمایشگاه با کمک خیران و ۶۰ نفر از نیرو‌های داوطلب مردمی در حال آماده سازی است.


خبرگزاری صدیق نیوز