به نقل از صدیق نیوز : صندوق کارآفرینی امید تاکنون برای ۱۲ هزار نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


صندوق کارآفرینی امید تاکنون برای ۱۲ هزار نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.


خبرگزاری صدیق نیوز