به نقل از صدیق نیوز : بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام نتیجه دهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ ۱۲ مرداد ماه)، , تاریخ حراج جدید اوراق یاد شده را ۱۹ مرداد سال جاری اعلام کرد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام نتیجه دهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ ۱۲ مرداد ماه)، , تاریخ حراج جدید اوراق یاد شده را ۱۹ مرداد سال جاری اعلام کرد.


خبرگزاری صدیق نیوز