به نقل از صدیق نیوز : پیشرفته‌ترین آزمایشگاه بیومولکولی منطقه شمالغرب کشور در اردبیل گشایش یافت. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


پیشرفته‌ترین آزمایشگاه بیومولکولی منطقه شمالغرب کشور در اردبیل گشایش یافت.


خبرگزاری صدیق نیوز