به نقل از صدیق نیوز : شور و حال انتخاباتی تمام مناطق استان اردبیل را در برگرفته و اهالی مشغول آخرین رایزنی‌ها برای انتخاب فرد و افراد اصلح هستند. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


شور و حال انتخاباتی تمام مناطق استان اردبیل را در برگرفته و اهالی مشغول آخرین رایزنی‌ها برای انتخاب فرد و افراد اصلح هستند.


خبرگزاری صدیق نیوز