به نقل از صدیق نیوز : مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در روز عید قربان ۷۳۸رأس دام سبک و سنگین برای ذبح و توزیع بین نیازمندان اهداء شد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در روز عید قربان ۷۳۸رأس دام سبک و سنگین برای ذبح و توزیع بین نیازمندان اهداء شد.


خبرگزاری صدیق نیوز