به نقل از صدیق نیوز : مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: بساط کشتار غیرمجاز دام با تشدید نظارت در آینده نزدیک در این استان برچیده خواهد شد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: بساط کشتار غیرمجاز دام با تشدید نظارت در آینده نزدیک در این استان برچیده خواهد شد.


خبرگزاری صدیق نیوز