به نقل از صدیق نیوز : به مناسبت روز قلم، آیین تجلیل از اسماعیل امینی از نویسندگان بومی استان به صورت مجازی برگزار شد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


به مناسبت روز قلم، آیین تجلیل از اسماعیل امینی از نویسندگان بومی استان به صورت مجازی برگزار شد.


خبرگزاری صدیق نیوز