به نقل از صدیق نیوز : مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت: دامداران تربت حیدریه در سه ماه اول امسال ۵ هزار و ۸۰۰ تُن نهاده دامی برای ادامه جریان تولید دریافت کرده اند. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت: دامداران تربت حیدریه در سه ماه اول امسال ۵ هزار و ۸۰۰ تُن نهاده دامی برای ادامه جریان تولید دریافت کرده اند.


خبرگزاری صدیق نیوز