به نقل از صدیق نیوز : ۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان برای مرمت و بازسازی گلزار شهدا و ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان برای احداث موزه دفاع مقدس اختصاص یافت. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان برای مرمت و بازسازی گلزار شهدا و ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان برای احداث موزه دفاع مقدس اختصاص یافت.


خبرگزاری صدیق نیوز