به نقل از صدیق نیوز : ملت بزرگ و آگاه ایران اسلامی، با وجود همه گلایه‌ها و دلخوری ها، با درک هوشمندانه از شرایط کشور، برگ زرین دیگری در کتاب جهاد، ایثار و مقاومت انقلابی ثبت خواهند کرد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


ملت بزرگ و آگاه ایران اسلامی، با وجود همه گلایه‌ها و دلخوری ها، با درک هوشمندانه از شرایط کشور، برگ زرین دیگری در کتاب جهاد، ایثار و مقاومت انقلابی ثبت خواهند کرد.


خبرگزاری صدیق نیوز