به نقل از صدیق نیوز : رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد روند فوت افرادیکه واکسن کرونا را تزریق کرده اند، بشدت کاهشی است. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد روند فوت افرادیکه واکسن کرونا را تزریق کرده اند، بشدت کاهشی است.


خبرگزاری صدیق نیوز