به نقل از صدیق نیوز : سرپرست فرمانداری چرداول گفت: وضعیت زیرساخت‌های مختلف روستای جانجان بزودی ساماندهی خواهد شد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


سرپرست فرمانداری چرداول گفت: وضعیت زیرساخت‌های مختلف روستای جانجان بزودی ساماندهی خواهد شد.


خبرگزاری صدیق نیوز