به نقل از صدیق نیوز : دانشگاهیان استان اردبیل برای شرکت در پویش ملی «در بهشت» دعوت شدند. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


دانشگاهیان استان اردبیل برای شرکت در پویش ملی «در بهشت» دعوت شدند.


خبرگزاری صدیق نیوز