به نقل از صدیق نیوز : معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع از افتتاح پروژه ملی طرح صنعتی سازی ساختمان توسط وزارت دفاع خبر داد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع از افتتاح پروژه ملی طرح صنعتی سازی ساختمان توسط وزارت دفاع خبر داد.


خبرگزاری صدیق نیوز