به نقل از صدیق نیوز : طرح ویژه و مشترک نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر استان با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه اجرایی شد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


طرح ویژه و مشترک نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر استان با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه اجرایی شد.


خبرگزاری صدیق نیوز