به نقل از صدیق نیوز : تست کرونای بیش از ۸۰ درصد مراجعه کنندگان به روستاهای زور زمند شهرستان جغتای استان خراسان رضوی مثبت اعلام شد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


تست کرونای بیش از ۸۰ درصد مراجعه کنندگان به روستاهای زور زمند شهرستان جغتای استان خراسان رضوی مثبت اعلام شد.


خبرگزاری صدیق نیوز