به نقل از صدیق نیوز : رصد میدانی خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از قیمت برخی مینی موبایل‌های متفاوت با قیمت زیر ۵۰۰ هزار تومان موجود در بازار را مشاهده کنید. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


رصد میدانی خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از قیمت برخی مینی موبایل‌های متفاوت با قیمت زیر ۵۰۰ هزار تومان موجود در بازار را مشاهده کنید.


خبرگزاری صدیق نیوز