به نقل از صدیق نیوز : هندوانه‌های شیرین فردوس از مزارع کاشت هندوانه این روز‌هابرداشت شده و راهی بازار‌های مصرف می‌شوند. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


هندوانه‌های شیرین فردوس از مزارع کاشت هندوانه این روز‌هابرداشت شده و راهی بازار‌های مصرف می‌شوند.


خبرگزاری صدیق نیوز