به نقل از صدیق نیوز : آمار‌های نگران کننده در خراسان جنوبی، حکایت از چنگ اندازی این ویروس هزار چهره به جان مردم دارد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


آمار‌های نگران کننده در خراسان جنوبی، حکایت از چنگ اندازی این ویروس هزار چهره به جان مردم دارد.


خبرگزاری صدیق نیوز