به نقل از صدیق نیوز : امروز بستری‌های کرونایی در استان بوشهر به ۶۰۵ نفر افزایش یافت تا رکورد دیگری در زمینه بیماران بستری در این استان ثبت شود. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


امروز بستری‌های کرونایی در استان بوشهر به ۶۰۵ نفر افزایش یافت تا رکورد دیگری در زمینه بیماران بستری در این استان ثبت شود.


خبرگزاری صدیق نیوز