به نقل از صدیق نیوز : نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند توانخواه “کلثوم رمضانپور” در شهرستان قاینات افتتاح شد. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند توانخواه “کلثوم رمضانپور” در شهرستان قاینات افتتاح شد.


خبرگزاری صدیق نیوز