به نقل از صدیق نیوز : امام جمعه اردبیل با اشاره به خروج آمریکا بعد از ۲۰ سال جنایت از افغانستان گفت: نکته قابل توجه در این ماجرا این است که در طول این ۲۰ سال، میلیون‌ها افغانی را کشت. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


امام جمعه اردبیل با اشاره به خروج آمریکا بعد از ۲۰ سال جنایت از افغانستان گفت: نکته قابل توجه در این ماجرا این است که در طول این ۲۰ سال، میلیون‌ها افغانی را کشت.


خبرگزاری صدیق نیوز