به نقل از صدیق نیوز : به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، خالد جعفری ظهر امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان بە مشکلات ایجاد شدە در بخش سیمان کشور اشارە و اظهار کرد: این مشکلات در کشور موقتی است، چرا کە میزان تولید سیمان بیش از نیاز مصرف است. وی […]

به نقل از صدیق نیوز :

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، خالد جعفری ظهر امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان بە مشکلات ایجاد شدە در بخش سیمان کشور اشارە و اظهار کرد: این مشکلات در کشور موقتی است، چرا کە میزان تولید سیمان بیش از نیاز مصرف است.

وی افزود: انتظار می‌رود با توجە بە اینکە کارخانە سیمان بیجار تنها کارخانە سیمان استان است باید تامین نیازهای استان در اولویت باشد تا کارهای عمرانی و کارگاه‌های تولید بتن استان با مشکل مواجە نشوند.

جعفری با بیان اینکە هم اکنون ۹۰ درصد مصرف سیمان استان از کارخانە تولید سیمان بیجار تامین می شود، اظهار کرد: ما در هر شرایطی برای تداوم تولید کارخانە سیمان  بیجار تلاش کردیم و با توجە بە اینکە دیگر قطعی برق برای کارخانە‌های سیمان رفع شدە امیدواریم طی روزهای آیندە بصورت کامل مشکلات بخش سیمان مرتفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان اضافە کرد: تامین نیاز روزانە سیمان استان مصوبە کارگروە تنظیم بازار و کارگروە تسهیل و رفع موانع تولید استان است و باید اجرایی شود.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۸۵خبرگزاری صدیق نیوز